2022. december 10, szombat RSS

Свято весни в Уйпешті

20.04.2002, Наш кор..

Можливо, ви помiтили, любi читачi, що на будь-якому заходi його господиня має власний, неповторний стиль: це безмежна привiтнiсть, темперамент, сердечнiсть чи то навпаки - заклопотана серйознiсть, бiльше того - не дай Боже! - поважнiсть, що межує з нудьгою. На святі весни, органiзованому 20 квiтня Громадянським центром Уйпешта, в усьому відчувалася присутність Ержебет Ладанi, й воно вiд початку до кінця було позначене благородною елегантнiстю. Найяскравішим моментом мистецьких виступiв безперечно став пiсенний вечiр гостi з України Марiани Лаби. Молода, проте вiдома вже за рубежами батькiвщини виконавиця познайомила аудиторiю з пiснями, присвяченими веснi, та покладеними на музику поезiями українських авторiв, серед яких були і її власнi романси. Мистецька гвардiя ТУКУ зi смаком доповнила цей пiсенний парад: виступив наш молодий танцювальний колектив, майстернiсть котрого невпинно зростає, і, звичайно, <Русалки> та <Берегинi> зi своїми пiсенними вiночками.

Пiсля концерту свято продовжилося виставкою. Двi чудовi художницi з Ужгорода, Людмила Радко-Корж та Надiя Пономаренко, представили свої проникливі, оригiнальнi твори. Захотiлося трохи бiльше дiзнатися про фаховi секрети, плани художниць, однак, на жаль, вони загубилися в натовпi гостей. Вдалося лише довiдатись, що приїжджі начебто постаралися збагатити своє коротке перебування в Будапештi невеликою екскур­сiєю по мiсту.

Окрiм експозицiї приїжджих художникiв, свої твори представили й нашi власнi майстри. Тут можна було подивуватися монтажам і карикатурам нашого дизайнера Олександра Гембiка, мистецьким витворам Надiї Музичук, доробку з бісеру Дани Козубович.

Проте найпримiтнiшим видовищем стало iдилiчне зiбрання народного одягу рiзних країв і часiв, який представляли до неможливостi реальнi манекени. Ми познайомилися з Марiєю Гусар, художником-декоратором Уйпештського унiвермагу, котра вже тривалий час спiвпрацює з українським самоврядуванням Уйпешта. Марiя продемонструвала, як тягали вони разом з органiзаторам нинiшнього свята Ержебет Ладанi та Свiтланою Лайгут експонати виставки й передусiм манекени, що викликали загальний iнтерес.

Показала себе й українська гостиннiсть. Сердечнiсть і люб'язнiсть - притаманні й частуванню в угорцiв, - одна за одну смачнiшi страви сприяли доброму весняному настрою. І цього разу нашi українцi вдовольнили всi очiкування, котрi пов'язують з культурними заходами Українського самоврядування Уйпешта не лише в цьому районi столицi, а й уже мало не в усьому Великому Будапештi.